Project

General

Profile

Support #1340 » 1usun.cpp

Paweł Grzybowski, 06/27/2012 12:57 AM

 
WContainerWidget * w2 = new WContainerWidget;
WWidget * Usun::UsunPolonczenie()
{
WTable * tabela = new WTable(w2);
w2->setStyleClass("dol2");
Session session ;
Sqlite3 sqlite3("bazadanych.db");
session.setConnection(sqlite3);
session.mapClass<Polonczenie>("polonczenie");
Transaction transaction(session);
typedef collection< ptr<Polonczenie> > Polonczenia;
Polonczenia polonczenie = session.find<Polonczenie>();
int j=0;
tabela->elementAt(j,0)->addWidget(new WText("Z miasta :",w2));
tabela->elementAt(j,1)->addWidget(new WText("Do miasta :",w2));
tabela->elementAt(j,2)->addWidget(new WText("Dzien:",w2));
tabela->elementAt(j,3)->addWidget(new WText("Miesiac:",w2));
tabela->elementAt(j,4)->addWidget(new WText("Rok:",w2));
tabela->elementAt(j,5)->addWidget(new WText("Godzina:",w2));
tabela->elementAt(j,6)->addWidget(new WText("Minuta:",w2));
tabela->elementAt(j,7)->addWidget(new WText("Niepelnosprawni:",w2));
tabela->elementAt(j,8)->addWidget(new WText("Rowery:",w2));
for (Polonczenia::const_iterator i = polonczenie.begin(); i != polonczenie.end(); ++i)
{
j++;
tabela->elementAt(j,0)->addWidget(new WText( (*i)->z,w2));
tabela->elementAt(j,1)->addWidget(new WText((*i)->d,w2));
tabela->elementAt(j,2)->addWidget(new WText(boost::lexical_cast<string>((*i)->dzien),w2));
tabela->elementAt(j,3)->addWidget(new WText(boost::lexical_cast<string>((*i)->miesiac),w2));
tabela->elementAt(j,4)->addWidget(new WText(boost::lexical_cast<string>((*i)->rok),w2));
tabela->elementAt(j,5)->addWidget(new WText(boost::lexical_cast<string>((*i)->godzina),w2));
tabela->elementAt(j,6)->addWidget(new WText(boost::lexical_cast<string>((*i)->minuta),w2));
tabela->elementAt(j,7)->addWidget(new WText((*i)->niepelnosprawni,w2));
tabela->elementAt(j,8)->addWidget(new WText((*i)->rowery,w2));
int k = (*i)->id1;
WPushButton *b = new WPushButton("Usun", w2);
tabela->elementAt(j,9)->addWidget(b);
b->clicked().connect(boost::bind(&Usun::buttonClicked, this, k));
}
transaction.commit();

return w2;

}

void Usun::buttonClicked(int k)
{

Session session ;
Sqlite3 sqlite3("bazadanych.db");
session.setConnection(sqlite3);
session.mapClass<Polonczenie>("polonczenie");
Transaction transaction(session);
ptr<Polonczenie> rekord = session.find<Polonczenie>().where("id1 = ?").bind(boost::lexical_cast<std::string>(k));
rekord.remove();
transaction.commit();
new WText(boost::lexical_cast<std::string>(k),w2);
}
(1-1/2)